Onze bijdrage aan de droom | AkaNova voor EcoVeldlaan

16 juli 2018

Wonen in het landelijk buitengebied Oosterwold, dicht bij een stad met alle voorzieningen maar ook in hoge mate zelfvoorzienend zijn: dat is een droom die in EcoVeldlaan wordt gerealiseerd. Op ruime bouwkavels van ca. 1.510 tot 3.962m², ontsloten via verharde wegen met accent-verlichting waar het noodzakelijk is en liggend in een gebied omgeven door groen en water.  In de prachtige gebied, nabij Almere Hout en het Kathedralenbos, ligt de focus op duurzaamheid, zelfvoorziening en minimale belasting van de groene omgeving.

       

Na de projecten Eco ParkHof, EcoMeerHof en EcoBoomHof gaat AkaNova ook voor het project EcoVeldlaan de afvalwaterzuiveringinstallatie leveren. Deze keer niet per individuele woning, maar één decentrale zuiveringsinstallatie voor alle woningen.

Het ontwerp bestaat uit een robuuste waterzuivering met een betrouwbare werking. Voor de piekmomenten is de capaciteit toereikend om een ongezuiverde lozing te voorkomen. De zuiveringsinstallatie functioneert zelfstandig, wordt online gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

Innovatieve intelligente sensortechnologie voor controle op zuiveringskwaliteit
De zuivering voorzien wij van onze nieuwste ontwikkelingen: intelligente sensortechnologie om het functioneren van de zuivering te waarborgen.

De waterzuivering moet ook op de lange termijn zijn werk goed blijven doen. De componenten van de installatie voldoen aan de hoogste duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dit garandeert een optimale exploitatie op de lange termijn.

De keuze voor een decentrale zuivering heeft voordelen:

  • Piekbelastingen worden meer uitgevlakt
  • Het afvalwater is constanter van kwaliteit
  • Meer technologie mogelijk dan in een iba

AkaNova ontwikkelt en bouwt innovatieve afvalwaterzuiveringen voor huishoudelijk afvalwater. Duurzame zuiveringsinstallaties, met minder energiegebruik en een hoge effluentkwaliteit. Voor meer informatie: +31(0)515 432 574 of info@akanova.nl