Wat is een IBA-systeem?

Een IBA-systeem zuivert het vrijkomende huishoudelijk afvalwater van een perceel in het buitengebied. IBA staat voor: Individuele Behandeling van Afvalwater. Er bestaan verschillende soorten IBA-systemen, maar allemaal met het kenmerk dat ze huishoudelijk afvalwater kleinschalig zuiveren. Het gaat steeds om combinaties van fysische processen, biologische processen en chemische processen die samenwerken om het afvalwater te zuiveren.

IBA-systeem voor reiniging huishoudelijk afvalwater

IBA-systemen reinigen huishoudelijk afvalwater. Dit afvalwater bevat organisch materiaal, zwevende stoffen en nutriënten zoals ammonium en fosfaat. In het gemiddelde Nederlandse huishouden wordt ca. 120 liter drinkwater per dag per persoon gebruikt, ongeveer 44.000 liter per jaar. Van de 120 liter lozen we ca. 34 liter via het toilet, 51 liter via bad en douche, 22 liter via de vaat en wasmachineafvoer, 8 liter vanuit de keuken en 7 liter via de wastafels. Het afvalwater vanuit het toilet noemt men zwart water, het overige water noemt men grijs water. Samen is dit huishoudelijk afvalwater.

Organisch materiaal en stoffen

Een IBA-systeem is ontworpen om zo veel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen dat anders bij afbraak opgeloste zuurstof uit het afvalwater zou onttrekken. Een IBA verwijdert ook zwevende stoffen, ammonium en andere vormen van stikstof. Verwijdering van stikstofverbindingen is afhankelijk van de temperatuur, zodat de zuiveringsefficiëntie van een IBA per seizoen kan variëren. Een IBA maakt onder andere gebruik van opgeloste zuurstof, dat wordt gedoseerd via een beluchting, om het afvalwater te zuiveren.

Lees meer over de IBA-systemen van AkaNova, of neem contact op voor vragen.