Waterzuivering Oosterwold

Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde. Hier is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt en verder ontwikkelt. In dit gebied wordt gestreefd naar een rijke variatie aan woon- en werkmilieus en voorzieningen in lage dichtheden, als tegenhanger van de hoogstedelijke westelijke ontwikkeling.

Het aanschaffen van een kavel in Oosterwold geeft de vrijheid om zelf te bepalen hoe je woning er uit komt te zien, maar ook zelf aan de slag voor opwekking van energie, het aanleggen van wegen en het regelen van een oplossing voor het huishoudelijk afvalwater en riolering. Het is een prachtig duurzaam project waar direct veel animo voor was, zo schrijft het NOS.

AkaNova levert een belangrijke bijdrage aan de waterzuivering in de projecten Eco ParkHof, EcoMeerHof en EcoBoomHof. Inmiddels zijn wij ook begonnen aan één decentrale zuiveringsinstallatie voor alle woningen in EcoVeldlaan. Wij streven ernaar om de bewoners van Oosterwold zo goed mogelijk voor te lichten en te informeren op het gebied van afvalwaterzuivering.

Richtlijnen waterzuivering Oosterwold

Waterschap Zuiderzeeland heeft een overzicht opgesteld met richtlijnen voor afvalwater in Oosterwold.  De bewoners zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun afvalwater geen negatieve effecten heeft op de volksgezondheid en de omgeving. Lees meer in de handleiding.

Het verschil tussen een IBA en Helofytenfilter

Een helofytenfilter zuivert afvalwater met behulp van helofyten, tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. De planten in helofytenfilters leveren zelf niet de grootste bijdrage aan de zuivering, dit gebeurt vooral door bacteriën die in de bodem leven. De planten zorgen wel in hoge mate voor een goed leefklimaat voor die bacteriën. Rondom de wortels van de planten leven talloze bacteriën die zuurstof nodig hebben. In vloeivelden en horizontaal doorstroomde filters werken de planten als een soort zuurstofpomp die via de wortels zuurstof onder het wateroppervlak inbrengen. De bacteriën zetten afvalstoffen uit het water om in voedingsstoffen voor zichzelf en voor de planten. Verder naar onderen in een helofytenfilter zijn bacteriën die zonder zuurstof leven actief. Deze voeden zich onder andere met de afvalstoffen van de zuurstofminnende bacteriën hoger in het filter. Zo wordt het water op een natuurlijke manier gezuiverd, zonder dat er stoffen behoeven te worden toegevoegd.

Een IBA-Systeem werkt met verschillende fases van doorstroom en beluchting met behulp van een pomp. De werking van een NIQO IBA? Zie het in onze animatie.

De huidige uitdagingen

Op dit moment (augustus 2018) werken nog niet alle waterzuiveringssystemen in Oosterwold naar behoren. Dat wil zeggen, ze halen de lozingsnormen van het waterschap nog niet. De uitdaging ligt hem met name in het op gang komen van de biologische processen in IBA’s met een helofytenfilter. Omroep Flevoland vertelt erover in deze video.

Een waterzuiveringssysteem van AkaNova

IBA-systemen hebben een lange tijd een slecht imago gehad. Ze deden simpelweg niet wat ze beloofden. Hierin maken systemen van AkaNova, NIQO Systems, het verschil. Alle installaties worden in eigen huis ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen en kennis van de laatste ontwikkeling op het gebied van afvalwaterzuivering.

Het IBA-syteem van NIQO is de unieke combinatie van eenvoud en duurzaamheid met moderne technologie en geavanceerde besturingstechniek. In de kunststoftank van de IBA-tank bevinden zich geen elektrische componenten of bewegende delen. Deze bevinden zich samen met de besturingstechniek in de besturingskast. Kwetsbare componenten komen zo niet in aanraking met afvalwater. Dit verlengt de levensduur van uw IBA-systeem en maakt onderhoud eenvoudig.

Onze besturingstechniek is geavanceerd. Uitgerust met nuttige functies waarmee we vroegtijdig kunnen reageren op eventuele gebeurtenissen. We kunnen installaties vanaf de server updaten en processen automatisch bijstellen. Deze besturingstechniek is de standaard voor zuiveringen van NIQO systems.

NIQO IBA is onderworpen aan de zwaarste beproevingen. Bij verschillende keuringen komt de kunststoftank als één van de beste naar voren.

Meer informatie

De wereld van waterzuivering is (over het algemeen) nieuw voor de bewoners van Oosterwold. Dit kan zorgen voor onduidelijkheid en vragen, dat begrijpen wij heel goed. Via onze veelgestelde vragen pagina is meer informatie te vinden. Contact opnemen kan natuurlijk ook, wij denken graag met u mee. Via LinkedIn blijft u op de hoogte van algemeen nieuws, projecten en tips. Nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich direct inschrijven.