Proces van afvalwaterzuivering

NIQO Systems is een zuiveringsinstallatie die werkt volgens het SBR principe (sequencing batch reactor). De zuivering is verdeeld in twee compartimenten. Het 1e compartiment dient als voorraadbuffer voor inkomend afvalwater, hier worden de zware bezinkbare en de drijvende stoffen in het afvalwater afgescheiden. In het 2e compartiment vindt de biologische reiniging en de nabezinking plaats. Kenmerkend aan NIQO Systems is dat deze processen zich in één en dezelfde tank afspelen. 

Zuiveren van afvalwater in fases

Fase 1 
Enkele keren per dag wordt de reactor gevuld. Dit gebeurt door afvalwater uit het 1e compartiment met een airlift naar de reactor te pompen. Bij het bereiken van het maximum waterniveau in de reactor, stopt het overpompen.

Fase 2
Dan begint de denitrificatiefase in de reactor. In deze fase worden met zeer korte beluchtingstoten actief slib en afvalwater gemengd. Deze korte momenten wisselen wij af met langere perioden zonder beluchting. Hierdoor ontstaat een zuurstofarm milieu. Vervolgens begint de nitrificatiefase in de reactor. De membraanbeluchter mengt met zeer fijne luchtbellen de inhoud van de bioreactor door elkaar en geeft de micro-organismen de benodigde zuurstof voor de afbraak van verontreinigingen in het afvalwater.

Fase 3
Na afloop van de zuivering volgt een bezinkingsfase, waarin de inhoud van de reactor zich scheidt in een actief slibfractie en gereinigd water.

Fase 4 en 5
Het effluent wordt na de bezinkingsfase uit de reactor gepompt. Na het bereiken van het minimum waterniveau in de reactor stopt de effluentafvoer.
Vervolgens wordt het eventueel teveel gevormde slib als retourslib naar het 1e compartiment gepompt, waar het in de slibbuffer wordt opgeslagen. De slibhoeveelheid in de reactor blijft daardoor op een constant peil.

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.