NIQO pack

NIQO pack; het vastbed materiaal, is ontworpen voor toepassing in afvalwaterzuivering volgens het submerged principe. NIQO pack garandeert door zijn structuur een volledige doormenging van afvalwater en ingebrachte lucht in de reactor.

NIQO pack heeft een optimale driedimensionale doorstroming. De vereiste energie voor het afspoelen van overschotslib en de gelijkmatige menging wordt op die manier tot een minimum beperkt.

Kenmerken:

  • hoge resistentie tegen toxische belastingpieken
  • uitstekende effluentresultaten bij een geringe slibproductie
  • nauwelijks verlies van micro-organismen bij hydraulische piekbelastingen
  • zeer goede buffering van vracht- en concentratiepieken of grote onderbelasting
  • hoog aanpassingsvermogen bij aanvoer moeilijk afbreekbare substanties