NIQO beluchters

NIQO beluchters zijn beproefde en flexibele oplossingen voor afvalwaterzuivering. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten zijn gemaakt met de modernste procestechnieken.

Toepassingsmogelijkheden van de NIQO beluchters zijn onder andere:

  • zuurstofinbreng en menging in ondergedompelde vastbed systemen en membraanbioreactoren
  • beluchten en mengen van actiefslib reactors
  • zandvanger beluchting
  • beluchting in opslag- en buffertanks
  • aquacultuur (visteelt)

Betrouwbare partners complementeren ons programma met speciale constructies, vast geïnstalleerde en beweegbare beluchtingsroosters, montage- en stromingssimulaties voor optimale opstelling van de beluchters en voorkoming van kortsluitstromingen.

Jarenlange ervaring, permanente samenwerking met bijvoorbeeld polymeerspecialisten en technische innovaties garanderen een voortdurende verbetering van de toegepaste materialen. NIQO beluchters bewijzen zich daarom door hoge efficiency, lange levensduur en eenvoudig onderhoud.

Wij leveren NIQO beluchters in verschillende modellen (buisbeluchters, schotelbeluchters en plaatbeluchters) en diverse materialen (EPDM, silicone, keramiek en polyurethaan). Uw concrete toepassingssituatie bepaalt de keuze van het meest geschikte materiaal.