Innovatie

De afgelopen decennia zijn in Nederland veel IBA-systemen (Individuele Behandeling Afvalwater) geplaats, waarvan de meerderheid onvoldoende functioneert. Hierdoor komt er vuil huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater terecht. Daarnaast leidt het slecht functioneren van IBA’s tot hoge maatschappelijke kosten, omdat gemeenten en waterschappen voor de beheers- en onderhoudskosten opdraaien. Omdat er desondanks vraag is naar dergelijke oplossingen, wil AkaNova BV een intelligente IBA ontwikkelen, met sensor- en besturingstechniek, welke reageert op het aanbod van afvalwater en het zuiveringsproces energiezuinig aanpast naar de vereiste effluentkwaliteit.

Het innovatieve in dit project is dat er een nieuw besturingssysteem wordt ontwikkeld, waarmee intelligent geanticipeerd kan worden op toekomstige influenten (vracht en hoeveelheid). Dit op basis van detectie van de verontreinigingsgraad van het afvalwater en de aangeboden hoeveelheid met behulp van sensoren. Aan de hand van deze informatie en verkregen data uit voorgaande situaties, wordt via te ontwikkelen algoritmen het zuiveringsproces aangepast om onder optimale condities te voldoen aan de vereiste effluentkwaliteit.
De intelligente IBA is in staat de beluchtingsintensiteit aan te passen aan de variërende belastingen en aan de daadwerkelijke situatie van de biologie in de reactor. De verwachting hiermee is dat het energieverbruik hiermee ook fors gereduceerd kan worden. Daarnaast verwachten we daarmee een stabielere en hogere effluentkwaliteit te realiseren.

Het project draagt overduidelijk bij aan vermindering van de vervuiling van oppervlaktewater doordat huishoudelijk afvalwater op maat, kwalitatief beter en energiezuiniger gezuiverd wordt alvorens het in het oppervlaktewater terecht komt. Een betere oppervlaktewaterkwaliteit vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het landelijk (leef-)gebied, draagt het project bij aan welzijn en welbevinden van de inwoners van het landelijk gebied en de kwaliteit van flora en fauna.