Innovatie

AKANOVA ziet een groeiende belangstelling van met name gemeente, provincie en waterschap om op buurt-/ straatniveau middelgrote – dus niet op individuele woningen afgestemde – decentrale waterzuiveringen te laten plaatsen, onder andere ter vervanging van/in plaats van drukriolen maar ook in nieuwe wijken.

AKANOVA heeft zich tot op heden met name gericht op de ontwikkeling van IBA’s (systemen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater – welke zijn ontwikkeld voor individuele woningen), maar ziet kansen om in te springen op deze markt voor middelgrote lokale afvalwaterzuiveringssystemen.

AKANOVA wil in het kader van dit project een prototype middelgrote behandeling van afvalwater (“MBA”) gaan ontwikkelen, welke in vergelijking met de IBA’s van AKANOVA een extra zuiverings-/filtertrap moet gaan krijgen. Deze wil men vervolgens in de praktijk gaan testen.

Doelstelling is om het mogelijk te maken dat de prototype MBA reageert op het aanbod van afvalwater. Hierbij detecteert een sensorsysteem de verontreinigingsgraad én de aangeboden hoeveelheid afvalwater. Aan de hand van deze informatie en verkregen data uit voorgaande situaties, moet een intelligent besturingssysteem het zuiveringsproces aanpassen zodat de effluentkwaliteit stukken hoger is dan die van de bekende afvalwaterzuiveringssystemen.