Foutmeldingen IBA

De waterzuiveringssystemen van NIQO Systems zijn is uitgerust met een foutdetectiesysteem dat de goede werking van de componenten bewaakt voor een optimale werking van de afvalwaterzuivering. Dit waarborgt een hoge effluentkwaliteit. Een storing in het functioneren van de installatie wordt door de besturing optisch gemeld door middel van een rode lamp op de besturingskast.

Meldingen systeem voor waterzuivering


Low level

De sensor heeft sinds 30 dagen geen signaal meer geleverd.

De mogelijke oorzaken:
• In de installatie is bijv. wegens vakantie geen afvalwater toegevoerd,
• De aansluiting tussen de sensor en de sturingskast is niet goed aangebracht,
• De sensor is defect.
• De sensor zit klem in de reactor en kan niet schakelen

High level

De sensor geeft signaal, hoewel het zich volgens het proces niet een signaal moet geven.

De mogelijke oorzaken:
• De sensor heeft zich opgehangen,
• Aan het einde van de fase “effluentafvoer” is de reactor nog vol, omdat bijv. de aan de installatie gekoppelde zinkput of infiltratieput het water niet verwerkt,
• Aan het einde van de fase “effluentafvoer” is de reactor nog vol, omdat bijv. het effluent terug stroomt in de tank door een hoog waterniveau in de gracht,
• Een magneetventiel functioneert niet,
• De luchtpomp functioneert niet.

Luchtpomp

• De membraankamer is defect, waardoor de luchtpomp geen luchtopbrengst heeft.

Stroomstoring

De stroomvoorziening is langer dan 6 uur onderbroken.

De mogelijke oorzaken:
• De automaat is uitgeschakeld door spanningsoverschrijding
• De grondkabel is doorgestoken door werkzaamheden
• De gebruiker heeft de stroom uitgeschakeld
• In het betreffende gebied is een algehele stroomstoring

Komt u er niet uit met ons overzicht van mogelijke foutmeldingen van uw NIQO IBA installatie? Neem direct contact op. We helpen u graag!