Aansluiting op riool, of toch een alternatief?

Stel, u laat een nieuwe woning bouwen. Het ligt voor de hand om te kiezen voor aansluiting op het riool, maar wellicht overweegt u een alternatief zoals een IBA-installatie voor uw afvalwater. In hoeverre heeft u deze keuze?

Vanuit wet- en regelgeving is voorgeschreven dat de afstand tot het riool bepalend is. In het geval dat deze afstand 40 meter of minder is,  moet de bewoner zich laten aansluiten. De aansluitplicht staat in het Besluit lozing afvalwater huishoudens. In dit besluit staat ook het lozingsverbod van huishoudelijk afvalwater binnen deze afstand. Mocht de afstand meer dan 40 meter zijn en u overweegt een duurzame IBA-installatie, neem dan contact op met onze adviseurs voor een passend advies.